نوشته‌هایی با برچسب "مکعب باز شده"

 تست هوش مکعب باز شده تست هوش مکعب باز شده

تست هوش مکعب باز شده. معمای تصویری مکعب باز شده‎. در شکل زیر یک مکعب باز شده داریم. می خواهیم آنرا تا بزنیم تا مجددا این مکعب را ایجاد کنیم. به نظر شما کدامیک از مکعب ها می تواند جواب این تست باشد؟. تست هوش مکعب باز شده‎. *****. *****. *****. *****. *****. *****. *****. *****. جواب تست هوش مکعب باز شده:. مکعب شماره یک. منبع : ihoosh. ir.

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه