نوشته‌هایی با برچسب "معمای ریاضی اعداد"

معمای اعداد (معمای ریاضی) معمای اعداد (معمای ریاضی)

معمای اعداد, معما و تست هوش. 1- عددی را بیابید که ۹ برابر بزرگتر از مجموع رقم‌هایش باشد. ************. 2- در رابطه زیر به جای حروف X و Y عدد مناسب قرار دهید. XX)Y = XYYX). ♦♦♦. ♦♦♦. ♦♦♦. ♦♦♦. ♦♦♦. ♦♦♦. ♦♦♦. ♦♦♦. ♦♦♦. ♦♦♦. ♦♦♦. ♦♦♦. ♦♦♦. ♦♦♦. ♦♦♦. ♦♦♦. ♦♦♦. ♦♦♦. ♦♦♦. پاسخ معما:. 1- به کمک یک معادله دو مجهولی قابل حل است. بر همین اساس، پاسخ معما برابر با عدد ۸۱ است. 2- با صرف کمی وقت و دقت قابل حل است. بر همین اساس، X=1 و Y=3 است. منبع:zoomit. ir.

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه