نوشته‌هایی با برچسب "شستن لباس"

بهلول و شستن لباس بهلول و شستن لباس

بهلول و شستن لباس. ازبهلول پرسیدند لباسهایت چرک شده چرا نمی شوئی؟. بهلول جواب داد : بازچرک خواهد شد !. گفتند : مرتبه دوم بشوی . بهلول گفت : باز هم چرک خواهد شد !. گفتند دوباره بشوی !. بهلول گفت :معلوم می شود که من برای لباس شستن دنیا آمدم . منبع:cloob. com.

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه