نوشته‌هایی با برچسب "سه بازی محلی"

سه بازی محلی آذربایجان غربی سه بازی محلی آذربایجان غربی

بازیهای محلی ایرانی. بازیهای محلی آذربایجان غربی. بازی محلی تولاما. در این بازی دایره ٔ بزرگى روى زمین مى‌کشند و آن را به هشت قسمت تقسیم مى‌کنند. در سمت چپ و در خارج دایره مربع مستطیلى رسم مى‌کنند که خانه ٔ اول بازى است. خانه‌هاى داخل دایره را هم، از ۲ تا ۹ شماره‌گذارى مى‌کنند. درست در نقطه ٔ مقابل خانه ٔ یک، در آن طرف دایره و در بیرون آن نیم‌دایره‌اى رسم مى‌کنند که جهنم خوانده مى‌شود. بازیکن اول، سنگ را در خانه ٔ اول مى‌اندازد و خود از روى خانه ٔ اول مى‌پرد و یک پاى خود را در خانه ٔ دو و پاى دیگرش را در خانه سه مى‌گذارد. بعد به خانه ٔ نه

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه