نوشته‌هایی با برچسب "زیبا عاشقانه"

اشعار زیبا و عاشقانه(2) اشعار زیبا و عاشقانه(2)

باز هم میخواهمت ( شعر عاشقانه ). بیهوده میگردم به دنبالت،. وقتی نیستی ، بیهوده نشسته ام چشم به راهت. شاید وقت این است که حسرت گذشته های شیرین با تو بودن را بخورم. تنها بمانم و کوله باری از غم را بر دوش بکشم. دیروز گذشت و پیش خود گفتم فردا در راه است ، فردا آمد و دیدم هنوز دلم چشم به راه است ، مدتی گذشت و هنوز هم در حسرت دیروزم ، چه فایده دارد وقتی روز به روز از غم عشقت میسوزم؟. پیش خود میگویم شاید فردا بیایی ،شاید هنوز هم مرا بخواهی !. تقصیر دلم بود نه چشمانم ، این قصه که تمام شد، باز هم اگر بخواهی میمانم. نشستم به انتظار غروب تا یک دل سیر گریه

جملکس های زیبا و عاشقانه (5) جملکس های زیبا و عاشقانه (5)

جملکس های زیبا و عاشقانه (5). عکس نوشته های عاشقانه. عکس نوشته های عاشقانه. عکس نوشته های عاشقانه. عکس نوشته های عاشقانه. عکس نوشته های عاشقانه. عکس نوشته های عاشقانه. عکس نوشته های عاشقانه. گردآوری:بخش سرگرمی بیتوته.

جملکس های زیبا و عاشقانه (3) جملکس های زیبا و عاشقانه (3)

عکس نوشته های عاشقانه. عکس نوشته های عاشقانه. عکس نوشته های عاشقانه. عکس نوشته های عاشقانه. عکس نوشته های عاشقانه. عکس نوشته های عاشقانه. عکس نوشته های عاشقانه. عکس نوشته های عاشقانه. عکس نوشته های عاشقانه. عکس نوشته های عاشقانه. عکس نوشته های عاشقانه. عکس نوشته های عاشقانه. عکس نوشته های عاشقانه. عکس نوشته های عاشقانه. عکس نوشته های عاشقانه. منبع:delgarm. com.

جملکس های زیبا و عاشقانه (2) جملکس های زیبا و عاشقانه (2)

عکس نوشته های عاشقانه. عکس نوشته های عاشقانه. عکس نوشته های عاشقانه. عکس نوشته های عاشقانه. عکس نوشته های عاشقانه. عکس نوشته های عاشقانه. عکس نوشته های عاشقانه. عکس نوشته های عاشقانه. عکس نوشته های عاشقانه. عکس نوشته های عاشقانه. منبع:delgarm. com.

جملکس های زیبا و عاشقانه جملکس های زیبا و عاشقانه

عکس نوشته های عاشقانه. عکس نوشته های عاشقانه. عکس نوشته های عاشقانه. عکس نوشته های عاشقانه. عکس نوشته های عاشقانه. عکس نوشته های عاشقانه. عکس نوشته های عاشقانه. عکس نوشته های عاشقانه. عکس نوشته های عاشقانه. منبع:3ali3. com.

جملکس های زیبا و عاشقانه (4) جملکس های زیبا و عاشقانه (4)

عکس نوشته های عاشقانه. عکس نوشته های عاشقانه. عکس نوشته های عاشقانه. عکس نوشته های عاشقانه. عکس نوشته های عاشقانه. عکس نوشته های عاشقانه. عکس نوشته های عاشقانه. عکس نوشته های عاشقانه. عکس نوشته های عاشقانه. منبع:delgarm. com.

جمله های زیبا و عاشقانه جمله های زیبا و عاشقانه

کسی دیگر نمی کوبد در این خانه متروکه ویران را. کسی دیگر نمی پرسد چرا تنهای تنهایم!!!. ومن شمع می سوزم ودیگر هیچ چیز از من نمی ماند. … ومن گریان ونالانم ومن تنهای تنهایم !!!. درون کلبه ی خاموش خویش اما. کسی حال من غمگین نمی پرسد!!!. و من دریای پر اشکم که توفانی به دل دارم. درون سینه ی پرجوش خویش اما!!!. کسی حال من تنها نمی پرسد. ومن چون تک درخت زرد پاییزم !!!. که هر دم با نسیمی میشود برگی جدا از او. ودیگر هیچی از من نمی ماند!!!. حکمت بازی. بی ستاره قسمت میکنی. مطمئنم. … ناز یکدست میکنی. ورنه تاریکی نمی دانم پیش تو. اصل نوری. هرچه هست. آری. به حک

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه