نوشته‌هایی با برچسب "تست هوش مربع بعدی کدام است"

تست هوش: مربع بعدی کدام است؟ تست هوش: مربع بعدی کدام است؟

:: هوش منطقی خودتان را بیازمایید:. با توجه به منطقی که در سری شکل های فوق وجود دارد، گزینه پنجم را بیابید. معمای تصویری، معمای ریاضی. ↓↓↓. ↓↓↓. ↓↓↓. ↓↓↓. ↓↓↓. ↓↓↓. ↓↓↓. ↓↓↓. ↓↓↓. ↓↓↓. ↓↓↓. ↓↓↓. ↓↓↓. ↓↓↓. ↓↓↓. ↓↓↓. ↓↓↓. جواب معما:. گزینه E. همانطور که مشاهده می کنید، با حذف حاشیه مربع ها، به اعداد انگلیسی دست پیدا می کنیم. منبع:ihoosh. ir.

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه