خواندنیهای دیدنی

جمـلاتی الـهام بخـش برای زنـدگی (84)

عکس نوشته های زیبا. عکس نوشته های زیبا و مفهومی. جملکس های با معنی. جملکس های زیبا و خواندنی. عکس نوشته های آموزنده. عکس نوشته های ناب. عکس نوشته های زیبا و مفهومی. عکس نوشته های جالب. عکس نوشته های زیبا. جمـلاتی الـهام بخـش برای زنـدگی. عکس نوشته های آموزنده. جملکس های زیبا. جملکس های آموزنده. گردآوری:بخش سرگرمی بیتوته.

ادامه مطلب ...
متن زیبای بازگشایی مدرسه

شوق و اشتیاق این روزهای محصل ها رو که میبینم ، گذشته های دور میاد سراغم. خاطراتی شیرین و گهگاهی تلخ . !. یادِ اون ده تومنی کاغذی که بابام هر روز صبح از داشبورد ماشینش در میاورد و میگفت این برای امروز و فردات. یاد اون دوتومنی هایی که سکه بود و برای کرایه ی اتوبوس میزاشتم کنار. اون دفترایی که جنس کاهی بودن. اصلا انگار اون موقع مدرسه ها یه حال و هوای دیگه داشت. گچ و تخته سیاه رفیقت بودن، نیمکت ها محرم اسرارت بودن. الان همه چی هوشمند شده، حتی به تخته ها هم نمیشه اعتماد کرد. اصلا گردوهای اون موقع که با نون و پنیر میخوردی هم یه طعم دیگه داشت. انگاری

ادامه مطلب ...
زندگی زیباست (49)

آرامش ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﻗﺎﯾﻊ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺍﺕ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﮑﻦ. آرامش ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﺑﺎﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺗﻮﺳﺖ ﺑﺤﺚ ﻧﮑﻦ فقط به او گوش کن. آرامش ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ خودت را با کسی مقایسه نکن. آرامش میخواهی شکرگزار باش. آرامش ﻣﯿﺨﻮﺍهی کمک کن ؛ تو توانایی ! شاید همه توانایی روحی و جسمی برای یاری کردن ندارند. آرامش ﻣﯿﺨﻮﺍهی با همه بی هیچ چشم داشتی ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺑﺎﺵ. آرامش ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺍﺕ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﯾﺰﯼ ﮐﻦ ، هدف داشته باش. آرامش ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﺳﺮﺕ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﺧﻮﺩﺕ ﮔﺮﻡ ﺑﺎﺷﺪ . آرامش ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ وابسته نباش . عاﺷﻖ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺎﺵ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮ ﺑﺮﺍﯼ ﻭﺟﻮﺩﺕ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﻣﺎﻧﺪ. خدا عظیم نیست ، او عظمت است . خدا مهربان ن

ادامه مطلب ...
سخـنان حکیـمانه از بـزرگان (9)

جملات بزرگان دنیا. میلیاردها انسان در جهان متولد شده اند. اما هیچ یک اثر انگشت مشابه نداشته اند. اثر انگشت تو، امضای خداوند است. که اتفاقی به دنیا نیامده ای و دعوت شده ای تو منحصر به فردی مشابه یا بدل نداری تو اصل اصل هستی و تکرار نشدنی وقتی انتخاب شده بودن و منحصر به فرد بودنت را یاد آوری کنی٬دیگر خودت را با هیچکس مقایسه نمیکنی. و احساس حقارت یا برتری که حاصل مقایسه کردن است از وجودت محو میشود. دکتر الهی قمشه ای. سخنان بزرگان در مورد زندگی. زندگی همواره به این معنا نیست. که انسان مهره های برنده. در اختیار داشته باشد. بلکه به این معناست که با م

ادامه مطلب ...
جملات زیبا و خواندنی (37)

جملات زیبا و فلسفی. تو زندگی اگه رسیدی به یک در بزرگ. که یه قفل بزرگتر هم بهش بود. نترس و نا امید نشو چون اگه قرار بود اون در هیچ وقت باز نشود. حتماً به جاش یک دیوار می ساختند. جملات زیبا و آموزنده از بزرگان. شما یک درخت بزرگ رابا یک ضربه تبر نمیتوانید قطع کنید؛آنقدربه آن ضربه میزنید و میزنیدکه به یکباره میبینید توانستید!. رسیدن به موفقیت نیز اینگونه است؛. قدم به قدم!. جملات زیبا و خواندنی. همسر شما همونی میشه که مدام تو گوشش میخونید به صورت مستقیم یا غیر مستقیم. !. پس همیشه او را سلطان دل. با گذشت,بخشنده,مدیر مدبر . فداکار و خانواده دوست بنام

ادامه مطلب ...
زندگی زیباست (93)

لقمانﺣﮑﯿﻢ ﮔﻮﯾﺪ:. رﻭﺯﯼ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﮐﺸﺘﺰﺍﺭﯼ ﺍﺯ ﮔﻨﺪﻡ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ بوﺩﻡ؛. ﺧﻮﺷﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﮔﻨﺪﻡ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺗﮑﺒﺮ ﺳﺮﺑﺮ ﺍﻓﺮﺍﺷﺘﻪ ﻭ. ﺧﻮﺷﻪ ﻫﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮﯼ. ﮐﻪ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﺗﻮﺍﺿﻊ ﺳﺮﺑﻪ ﺯﯾﺮﺁﻭﺭﺩﻩ بوﺩﻧﺪ،. ﻧﻈﺮﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺧﻮﺩ ﺟﻠﺐ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻟﻤﺲ ﻧﻤﻮﺩﻡ،. ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺗﻌﺠﺐ ﻧﻤﻮﺩﻡ. ﺧﻮﺷﻪ ﻫﺎﯼ ﺳﺮﺑﺮاﻓﺮﺍﺷﺘﻪ ﺭﺍﺧﺎﻟﯽ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﻪ. ﻭ ﺧﻮﺷﻪ ﻫﺎﯼ ﺳﺮﺑﻪ ﺯﯾﺮﺭﺍ. ﭘﺮﺍﺯ ﺩﺍﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﮔﻨﺪﻡ ﯾﺎﻓﺘﻢ. ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﮔﻔﺘﻢ ﺩﺭﮐﺸﺘﺰﺍﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ. ﻧﯿﺰ ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭﻧﺪ. ﺳﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻻ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ. ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﺍند. کتاب سرنوشت را که ورق میزنی میفهمی نویسنده اش برای تو،برای دیگری داستان های متفاوتی نوشته است؛داستان تو با داستان دیگری فرق می ک

ادامه مطلب ...
جمـلاتی الـهام بخـش برای زنـدگی (83)

جملکس های آموزنده. جمـلاتی الـهام بخـش برای زنـدگی. عکس نوشته. عکس نوشته های زیبا. عکس نوشته های زیبا و مفهومی. جملکس های زیبا و خواندنی. جملکس های با معنی. جملکس های زیبا و خواندنی. جملکس های آموزنده. عکس نوشته های زیبا. جملکس های زیبا. جملکس های با معنی. جمـلاتی الـهام بخـش برای زنـدگی. عکس نوشته های زیبا. گردآوری:بخش سرگرمی بیتوته.

ادامه مطلب ...
دیالوگ های زیبا و ماندگار فیلم ها (19)

دیالوگ های ماندگار فیلم ها. آدم بدبین همیشه پایینو نگاه میکنه و سرش ضربه میخوره، آدم خوشبین همیشه بالا رو نگاه میکنه و میلغزه، واقعگرا جلو رو نگاه میکنه و راه درست رو انتخاب میکنه. مردگان متحرک. دیالوگ های زیبا و ماندگار فیلم ها. بعضی وقتا یه نگاه آشنا از بین هزارتا نگاه میتونه تک تک سلول های بدنت رو بلرزونه. شهرزاد. دیالوگ های ماندگار فیلم ها. آدم مجرد مثل شاه زندگی می کنه اما مثل سگ می میره! . سفر مردان خاکستری. دیالوگ های خنده دار. نمیتونی اینجوری زندگی کنی. -میدونی آدمایی که نصیحتم میکنن. انگار دارن با خودشون حرف میزنن . True Detective. دیا

ادامه مطلب ...
جمـلاتی الـهام بخـش برای زنـدگی (82)

عکس نوشته های مفهومی. جملکس تفکر برانگیز. جملکس های زیبا و خواندنی. عکس نوشته های جالب. عکس نوشته های زیبا و مفهومی. عکس نوشته های زیبا. جمـلاتی الـهام بخـش برای زنـدگی. جملکس های زیبا و خواندنی. جملکس های با معنی. جملکس های زیبا و خواندنی. عکس نوشته های مفهومی. عکس نوشته های جالب. عکس نوشته های زیبا و مفهومی. عکس نوشته های زیبا. جمـلاتی الـهام بخـش برای زنـدگی. جملکس تفکر برانگیز. گردآوری:بخش سرگرمی بیتوته.

ادامه مطلب ...
زندگی زیباست (91)

قرار نیست آدمیزاد همیشه خوب باشد!. همدیگر را درک کنید!. گاهی آدم بی دلیل بد است!. اینقدر روی این سوال پافشاری نکنید که. چرا حالت بد است؟!. چرا امروز بی حوصله ای؟!. خب اگر خودش دلیل حال بد اش را میدانست. که چاره ای پیدا میکرد!. بعضی حال ها را آدم نمیفهمد. چرایش را نمیداند. شاید بعدا بفهمد اما در حال حاضر. حوصله جواب دادن به هیچ سوالی را ندارد!. به خدا اگر کمی یکدیگر را درک کنیم. زمین جای قشنگتری برای زندگی میشود!. اگر حق با شماست، به خشمگین شدن نیازی نیست؛. و اگر حق با شما نیست، هیچ حقی برای عصبانی بودن ندارید!. صبوری با خانواده عشق است،. صبوری

ادامه مطلب ...
سخـنان حکیـمانه از بـزرگان (8)

سخنان بزرگان جهان و ایران. دنیا پر است. از انسانهایی به ظاهر زیبا. که هر روز لباسی. نو بر تن می کنند. ولی نزدیکشان که می شوی. بوی کهنگی عقایدشان. آزارت می دهد. انیشتین. جملات بزرگان جهان. مردمی که سیاستمدارانِ. فاسد را انتخاب می کنند ؛. قربانی نیستند . "شریک جرمند" . !!!. جورج_اورول. سخـنان حکیـمانه از بـزرگان. زیبا ترین‌منش آدمی محبت اوست. پس محبت کنید چه به دوست چه به دشمن. که دوست را بزرگ میکند و دشمن را دوست. کوروش_بزرگ. سخـنان حکیـمانه. انسان باش و از من پیروی نکن. تو باید از خودت پیروی کنی !. گوته. مطالب خواندنی. شما تنها زمانی به قدرت نی

ادامه مطلب ...
جمـلاتی الـهام بخـش برای زنـدگی (81)

جمـلاتی الـهام بخـش برای زنـدگی. عکس نوشته. عکس نوشته های زیبا. عکس نوشته های زیبا و مفهومی. عکس نوشته های باحال. جملکس های با معنی. جملکس های زیبا و خواندنی. عکس نوشته های مفهومی. جمـلاتی الـهام بخـش برای زنـدگی. جملکس های با معنی. عکس نوشته های زیبا و مفهومی. عکس نوشته های زیبا. جملکس های زیبا و خواندنی. گردآوری:بخش سرگرمی بیتوته.

ادامه مطلب ...
متن ادبی تبریک روز پزشک

جملات زیبای تبریک روز پزشک. بدین وسیله یکم شهریور زاد روز حکیم بوعلی سینا،. بزرگ دانشمند و طبیب برجسته نامدار ایرانی جهان اسلام. و روز پزشک بر تمامی طبیبان فرزانه و جامعه پزشکی. تلاشگر ایران اسلامی تبریک عرض مینماییم. با دلی آکنده از احترام و سپاس، فرا رسیدن یکم شهریورماه، سالروز دانشمند بزرگ و طبیب برجسته نامدار ایرانی، شیخ‌الرئیس ابو علی سینا که به شایستگی روز پزشک نامگذاری شده است را به شما صمیمانه تبریک عرض می‌نماییم و برای شما پزشک محترم، اعتلای مقام و علو منزلت آرزو می‌کنیم. امیدواریم ستاره‌ی زندگی و اختر دانشتان، پیوسته ایام بر دل بیمار

ادامه مطلب ...
زندگی زیباست (90)

در کنار انسانهای خوشبخت. همواره کسانی زندگی میکنند که در هنگام جداشدن به آنها میگویند ؛. "مراقب خودت باش". آنها نه اینکه به تواناییهای مان اعتماد ندارند , نه. بلکه با زبان بی زبانی ارزش و اهمیت من و تو را به خودشان و ما یادآوری میکنند. در واقع "مراقب خودت باش" ، همان جمله معجزه گر و پر از معنای"دوستت دارم" است که سراپای مخاطب را سرشار از عشق و انگیزه میکند. بیان این جمله کوتاه همیشه در روابط اجتماعی ضرورت دارد و اعجاز میکند. " مراقب خودت باش". دو چیز انسان را نابود میکند:. مشغول بودن به گذشته. مشغول شدن به دیگران. هر کس در گذشته بماند آینده را

ادامه مطلب ...
جملات زیبا و خواندنی (35)

جملات زیبا و فلسفی. بهترین کار این است که مشکلاتتان را برای. مردم تعریف نکنید. نیمی از آنها. علاقه ای به شنیدنش ندارند. و. نیمی دیگر هم از شنیدن آن خوشحال می‌شوند. جملات زیبا و دلنشین. انسان دو نوع معلم دارد:. آموزگار و روزگار. هرچه با شیرینی از اولی نیاموزی،. دومی با تلخی به تو می آموزد…. جملات آموزنده. اگر بین برنده شدن. و شاد بودن مجبور به انتخاب شدی ،. همیشه شادی را انتخاب کن. چون شادبودن به صورت خودکار. از تو یک برنده می ساز. جملات آموزنده و زیبا. مراقب آدم های آرام زندگیتان باشید !. آن هایی که گوش میدهند ،. دیرتر غمگین میشوند. سخت عصبانی

ادامه مطلب ...
خدایا... (2)

متن های زیبا درباره خدا. خدایا. امروزمشگل گشای. دوستانم باش. مسیر زندگیشان راهموار کن وصندوقچه سرنوشت شان. راپرکن ازخوبی. وبی نیازشان کن ازهر نیازی. خدایا. هرشب نوری. از وجود نورانیت. بر قلوب تاریک و. گرفته ما بتابان. و باحرارت. عشق ومعرفت خویش. قلبهای خسته ویخزده. مارا گرمی ببخش. و احیا کن قلوب ما را. خدایا; از تو می خواهم که طبع ما را آنقدر بلند کنی که در برابر هیچ چیز جز خدا تسلیم نشویم. دنیا ما را نفریبد، خودخواهی ما را کور نکند. خدایا; به ما آنقدر ظرفیت ده که در برابر پیروزی ها سرمست و مغرور نشویم. خدایا; به من آنقدر توان ده که کوچکی و بی

ادامه مطلب ...
زندگی زیباست (88)

شجاعت، هدیه ای مقدس در درون شماست. آنگاه که آماده ی پیوستن به آن باشید، از آن ِ شما خواهد بود. هنگامی که نسبت به شجاعت هشیار شوید، نیروی هیجان آور و بهبود دهنده ی زندگی می شود که شما را به جایگاهی نیرومند باز می گرداند و به سوی ذات اصیل و سرمنزلتان راهنمایی می کند. شجاعانه ترین عمل این است که بدون عذرخواهی، بهانه، نقاب یا پنهان کردن حقیقت وجودتان، خودتان باشید و مسئولیت همه ی آنچه را هستید، بپذیرید. شجاعت حقیقی، فقط با احساس ِ اطمینان و توانایی همراه نیست، بلکه از صادق بودن و خودتان بودن نیز حاصل می شود. ببینید که به راستی خودمان را باور داشت

ادامه مطلب ...
جملات زیبا و خواندنی (34)

جملات آموزنده بزرگان. در حضور فقیر دم از مالت نزن. در حضور بیمار سلامتیت را به رخش نکش. در برابر غصه دار. خوشحالی نکن. در برابر زندانی آزادی ات رو جلوه نمایی نکن. در برابر یتیم از پدر و مادرت نگو. جملات آموزنده والهام بخش. ترجیح میدهم. طوری زندگی کنم. که گویی خدا هست. و وقتے مُردم بفهمم که نیست؛؛. تا اینکه طوری زندگی کنم. که انگار خدا نیست. و وقتی مُردم بفهمم که هست!!!. جملات آموزنده و با مفهوم. یه جایی هم توزندگی هس که آدم دیگه خودش،نمیتونه حال خودشوبهتره کنه وفقط بتونه به سختی ازروزمرگی خودشونگه‌داره،کسی بایدباشه آدموکمک کنه او موقع ها. جملا

ادامه مطلب ...
جمـلاتی الـهام بخـش برای زنـدگی (79)

جمـلاتی الـهام بخـش برای زنـدگی (79). جملکس های با معنی. جمـلاتی الـهام بخـش برای زنـدگی. عکس نوشته های عاشقانه. جملکس های زیبا. جملکس های زیبا و خواندنی. عکس نوشته های غمگین. عکس نوشته های زیبا و مفهومی. عکس نوشته های عاشقانه. جملکس های با معنی. جملکس های زیبا و خواندنی. عکس نوشته های جالب. عکس نوشته های زیبا و مفهومی. گردآوری:بخش سرگرمی بیتوته.

ادامه مطلب ...
زندگی زیباست (87)

حرف های کوچکی در زندگی هست. که حسرت های بزرگی بر دلت می گذارند،. جملات ساده ای در زندگی هست، که آرزوی دوباره شنیدنشان،. که حسرتِ یک بار دیگر تکرار شدنشان اشکت را در می آورد. دلت می خواهد بشنوی شان، از زبانِ همان کس که میخواهی، بشنوی شان. اما آن کس نیست که دوباره برایت بگوید:. "صبح بخیر عزیزم". بگوید: "کجایی؟ چرا دیر کردی؟". بگوید: "بخور، غذایت سرد شد! ". یا اینکه بگوید: "این رنگی بهم می آید؟!". حرف های ساده ای هست که آرزوهای بزرگت میشوند. دوس داری یک بارِ دیگر، فقط یک بارِ دیگر بگوید:. "تابستان برویم سفر؟". "صدای تلویزیون را کم کن". بگوید: "با

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه