نرخ بیکاری تابستان امسال ۱۰٫۴ درصد شد. مرکز آمار طی انتشار آمار به بررسی وضعیت بیکاری تابستان ۹۲ پرداخت و اعلام کرد: نرخ بیکاری تابستان امسال ۱۰٫۴ درصد شد. به گزارش ایلنا، مقایسه نرخ مشارکت اقتصادی در گروه‌های سنی نشان می‌دهد بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی ۵۷٫۲ درصد در گروه‌های سنی ۳۹-۳۵ ساله بوده است. مقایسه نرخ مشارکت اقتصادی در گروه‌های سنی نشان می‌دهد بیش‌ترین نرخ مشارکت اقتصادی ۵۷٫۲ درصد در گروه‌های سنی ۳۹-۳۵ ساله بوده است. این شاخص در بین مردان گروه‌ سنی ۳۹-۳۵ ساله با ۹۵٫۱ درصد و زنان گرو ...

نرخ بیکاری تابستان امسال ۱۰٫۴ درصد شد

مرکز آمار طی انتشار آمار به بررسی وضعیت بیکاری تابستان ۹۲ پرداخت و اعلام کرد: نرخ بیکاری تابستان امسال ۱۰٫۴ درصد شد.

به گزارش ایلنا، مقایسه نرخ مشارکت اقتصادی در گروه‌های سنی نشان می‌دهد بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی ۵۷٫۲ درصد در گروه‌های سنی ۳۹-۳۵ ساله بوده است.

مقایسه نرخ مشارکت اقتصادی در گروه‌های سنی نشان می‌دهد بیش‌ترین نرخ مشارکت اقتصادی ۵۷٫۲ درصد در گروه‌های سنی ۳۹-۳۵ ساله بوده است. این شاخص در بین مردان گروه‌ سنی ۳۹-۳۵ ساله با ۹۵٫۱ درصد و زنان گروه‌سنی ۲۵-۲۹ درصد بیش‌ترین مقادیر را به خود اختصاص داده اند.

مقایسه نرخ بیکاری در گروه‌های سنی نشان می‌دهد. بیش‌ترین نرخ بیکاری در گروه سنی ۲۴-۲۰ ساله با ۲۵٫۹ درصد بوده است. بررسی این شاخص در بین مردان و زنان نشان می‌دهد. همین گروه سنی در بین مردان با ۱۹٫۶ درصد و در بین زنان با ۵۰٫۸ درصد بالاترین نرخ بیکاری را به خود اختصاص داده است.

بررسی نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد که این شاخص در تابستان ۹۲ نسبت به تابستان ۹۱ ,۱٫۹درصد کاهش یافته است. این نرخ در نقاط شهری ۲٫۴ درصد و در نقاط روستایی ۰٫۹ درصد کاهش داشته است. همچنین در بین مردان ۲٫۰ درصد افزایش و در بین زنان ۰٫۷ درصد کاهش یافته است.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه