مدل کفش های جالب و عجیب زنانه1

شاید این طرح ها مورد پسند هیچ یک از بانوان ایرانی نباشه اما در نوع خودشون طراحی های جالبی ازکفش هستند. نمونه هایی که نشون میدن دست طراحان در طراحی کفش چقدر باز و متنوع است و طراحان به چه چیزهایی که فکر نمی کنن..!!!!!

 

 

مدل کفش های جالب و عجیب زنانه1 - تصویر 1

مدل کفش های جالب و عجیب زنانه1

مدل کفش های جالب و عجیب زنانه1 - تصویر 2

مدل کفش های جالب و عجیب زنانه1

مدل کفش های جالب و عجیب زنانه1 - تصویر 3

مدل کفش های جالب و عجیب زنانه1

مدل کفش های جالب و عجیب زنانه1 - تصویر 4

مدل کفش های جالب و عجیب زنانه1

مدل کفش های جالب و عجیب زنانه1 - تصویر 5

مدل کفش های جالب و عجیب زنانه1

مدل کفش های جالب و عجیب زنانه1 - تصویر 6

مدل کفش های جالب و عجیب زنانه1

مدل کفش های جالب و عجیب زنانه1 - تصویر 7

مدل کفش های جالب و عجیب زنانه1

مدل کفش های جالب و عجیب زنانه1 - تصویر 8

مدل کفش های جالب و عجیب زنانه1

مدل کفش های جالب و عجیب زنانه1 - تصویر 9

مدل کفش های جالب و عجیب زنانه1

مدل کفش های جالب و عجیب زنانه1 - تصویر 10

مدل کفش های جالب و عجیب زنانه1

مدل کفش های جالب و عجیب زنانه1 - تصویر 11

مدل کفش های جالب و عجیب زنانه1

مدل کفش های جالب و عجیب زنانه1 - تصویر 12

مدل کفش های جالب و عجیب زنانه1

مدل کفش های جالب و عجیب زنانه1 - تصویر 13

مدل کفش های جالب و عجیب زنانه1

مدل کفش های جالب و عجیب زنانه1 - تصویر 14

مدل کفش های جالب و عجیب زنانه1

 

گردآوری:مجله اینترنتی دلگرم

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهد�� سایت نشونه