عکس های پر رمز و راز و جالب..!!

عکاس خلاقی به نام Christopher Ryan McKenney در عکس های جدید خود مردانی را که چهره هایشان فقط توسط یک قطعه پارچه دیده میشود یا بطور کامل دیده نمیشود را به نمایش گذاشته است.این عکس های پر رمز و راز و جالب که در طبیعت گرفته شده است بخشی از عکس های سورئال این عکاس هنرمند است.

عکس های پر رمز و راز و جالب..!!

عکس های پر رمز و راز و جالب..!! - تصویر 1

عکس های پر رمز و راز و جالب..!!

عکس های پر رمز و راز و جالب..!! - تصویر 2

عکس های پر رمز و راز و جالب..!!

عکس های پر رمز و راز و جالب..!! - تصویر 3

عکس های پر رمز و راز و جالب..!!

عکس های پر رمز و راز و جالب..!! - تصویر 4

عکس های پر رمز و راز و جالب..!!

عکس های پر رمز و راز و جالب..!! - تصویر 5

عکس های پر رمز و راز و جالب..!!

عکس های پر رمز و راز و جالب..!! - تصویر 6

عکس های پر رمز و راز و جالب..!!

عکس های پر رمز و راز و جالب..!! - تصویر 7

عکس های پر رمز و راز و جالب..!!

عکس های پر رمز و راز و جالب..!! - تصویر 8

عکس های پر رمز و راز و جالب..!!

 

گردآوري:مجله اينترنتي دلگرم

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه