بیشتر شهرهای مدرن به رشد متوازن و ساخت و ساز آهسته و پیوسته اهمیت می‌دهند، بعضی از شهرها هم البته می‌خواهند در طول چند سال، مسیری را که شهرهای دیگر در چند دهه طی کرده‌اند، با معماری غیربومی نامتوازن طی کنند، مقامات این شهرها تصور می‌کنند که «تمدن» فقط عبارت است از ساختمان‌هایی که بتوانند در فهرست «ترین»ها قرار بگیرند، اما به هر حال تلاش آنها را می‌توان ستود. برخی از شهرها هم البته نه رشد متوازن را دارند، نه احترام به بناهای قدیمی و محیط زیست را و نه کوچک‌ترین اهمیتی به نو کردن و ساخت و ساز ...

عکس‌های جالبی از پیشرفت شهرها در طول زمان

بیشتر شهرهای مدرن به رشد متوازن و ساخت و ساز آهسته و پیوسته اهمیت می‌دهند، بعضی از شهرها هم البته می‌خواهند در طول چند سال، مسیری را که شهرهای دیگر در چند دهه طی کرده‌اند، با معماری غیربومی نامتوازن طی کنند، مقامات این شهرها تصور می‌کنند که «تمدن» فقط عبارت است از ساختمان‌هایی که بتوانند در فهرست «ترین»ها قرار بگیرند، اما به هر حال تلاش آنها را می‌توان ستود. برخی از شهرها هم البته نه رشد متوازن را دارند، نه احترام به بناهای قدیمی و محیط زیست را و نه کوچک‌ترین اهمیتی به نو کردن و ساخت و ساز بناهای لازم فرهنگی می‌دهند …
در این مطلب با هم عکس‌های جالبی را مرور می‌کنیم که نشان می‌دهند در طول زمان، چهره شهرهای بزرگ دنیا چقدر عوض شده است:

- نیویورک از سال ۱۸۷۰ تا حالا:

عکس‌های جالبی از پیشرفت شهرها در طول زمان - تصویر 1

- شانگهای سال ۱۹۹۰ در مقایسه با شانگهای سال ۲۰۱۰:


عکس‌های جالبی از پیشرفت شهرها در طول زمان - تصویر 2

- شهر لانگبیچ در کالیفرنیا در دو سال ۱۹۵۳ و ۲۰۰۹:

- پاریس در سال‌های آغازین قرن بیستم در مقایسه با پاریس این روزها:

- پاناماسیتی سال‌های دهه ۱۹۳۰ و جدید:

- شنژن چین در سال ۱۹۸۰ و سال ۲۰۱۱:

- لندن از سال ۱۹۰۰ تا حالا:

- تورنتوی دهه ۱۹۳۰ و حالا:

- هنگ کنگ دهه ۱۹۲۰ و حالا:

- مقایسه سنگاپور در دهه ۱۹۹۰ و سنگاپور حالا:

- بانگوک در سال ۱۹۸۸ و حالا:

- سیدنی دهه ۱۹۳۰ و حالا:

- ونیز ۱۹۷۰ و حالا:

- مقایسه دوحه در سال ۹۷۷ و حالا:- توکیو در سال ۱۹۴۵ و حالا:

- دوبی در سال ۱۹۹۰ و حالا: 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه