طنز عید نوروز ،تبریک عید نوروز. عید نوروز و اول سالست. روز عیش و نشاط اطفالست. همه آن روز رخت نو پوشند. چای و شربت به خوشدلی نوشند. پسر خوب روز عید اندر. روز اول به خدمت مادر. دست برگردنش کند چون طوق. سرو دستش ببوسد از سر شوق. گوید این عید تو مبارک باد. صد چنین سال نو ببینی شاد. بعد آید به دست بوس پدر. بوسه بخشد پدر به روی پسر. پسر بد چو روز عید شود. از همه چیز نا امید شود. نه پدر دوست داردش نه عمو. نه کسی عیدی آورد بر او. عیدی آن روز حق آن پسرست. که نجیب و شریف و با هنرست. گردآوری:بخش سرگرم ...

شعر طنز عید نوروز از ایرج میرزاطنز عید نوروز, تبریک عید نوروز

طنز عید نوروز ،تبریک عید نوروز


عید نوروز و اول سالست
روز عیش و نشاط اطفالست

 

همه آن روز رخت نو پوشند
چای و شربت به خوشدلی نوشند

 

پسر خوب روز عید اندر
روز اول به خدمت مادر

 

دست برگردنش کند چون طوق
سرو دستش  ببوسد از سر شوق

 

گوید این عید تو مبارک باد
صد چنین سال نو ببینی شاد

 

بعد آید به دست بوس پدر
بوسه بخشد پدر به روی پسر

 

پسر بد چو روز عید شود
از همه چیز نا امید شود

 

نه پدر دوست داردش نه عمو
نه کسی عیدی آورد بر او

 

عیدی آن روز حق آن پسرست
که نجیب و شریف و با هنرست

گردآوری:بخش سرگرمی بیتوته

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه