روستاهايي که ساکنان آن فقط زنان و يا مردان هستند !

روستاهایی که ساکنان آن فقط زنان و یا مردان هستند !

به گزارش پرداد به نقل از بیوتی نیوز: به گزارش منابع رسمی حدود ۲۰ روستا و روسیه وجود دارد که هیچ سکنه زنی ندارد و تمام افراد حاضر در این مناطق را مردان تشکیل میدهد. در کنار این روستاها مکانهایی وجود دارد که درست بر خلاف این موارد تنها شامل زنان روستایی است . برای مثال روستای “کوزوو” و “لوکاتویی” که تنها دارای سکنه مرد هستند.

rosta[WwW.Kamyab.IR]

درجه حرارت این مناطق بین -۴۰ درجه سانتی گراد در زمستان و ۰ در تابستانهای کوتاه مدت تغییر میکند. عدم توازن جنسی در این مناطق باعث بوجود آمدن این نوع روستا نشینی شده است برای مثال در منطقه ” کراسنویارسک”که بزرگترین منطقه از نظر پهناوری در روسیه است تعداد زنان ۱۹۳ هزار نفر بیش از مردان است.
در این منطقه یک روستا وجود دارد که تنها ۲۳ مرد ساکن آن هستند . علت اینکه چرا در این منطقه فقط سکنه مرد وجود دارد هنوز هم مشخص نیست. برای مثال مردان مجردی در این منطقه وجود دارند که از تعداد ۵ بچه و یا بیشتر نگهداری میکنند. در روسیه عدم توازن جنسی زنان نسبت به مردان باعث شده است که در مقابل هر صد زن تنها ۸۶ مرد وجود داشته باشد.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه