دکوراسیون داخلی رستوران با نمادهای ژاپنی. امروز ایده ای جالب برای رستوران دارها داریم. نمادهای زیبای ژاپنی را می توان به نحو زیبایی دردکوراسیون داخلی رستوران ها به کار برد. طراحی داخلی این رستوران توسط Luchetti Krelle و با همکاری Steelman Partners انجام شده است. ایده اصلی این طراحی الهام گرفتن از سنت ها و آئین های مردم ژاپن می باشد؛ به همین علت از نمادهای این کشور در دکوراسیون داخلی رستوران استفاده شده است. دیوارهای این رستوران با توجه به ابعاد میزها طبقه بندی شده اند و در هر قسمت، نقاشی دی ...

دکوراسیون داخلی رستوران با نمادهای ژاپنی

دکوراسیون داخلی رستوران با نمادهای ژاپنی

امروز ایده ای جالب برای رستوران دارها داریم.نمادهای زیبای ژاپنی را می توان به نحو زیبایی دردکوراسیون داخلی رستوران ها به کار برد. طراحی داخلی این رستوران توسط Luchetti Krelle و با همکاری Steelman Partners انجام شده است.

دکوراسیون داخلی رستوران با نمادهای ژاپنی

ایده اصلی این طراحی الهام گرفتن از سنت ها و آئین های مردم ژاپن می باشد؛ به همین علت از نمادهای این کشور در دکوراسیون داخلی رستوران استفاده شده است.

دکوراسیون داخلی رستوران با نمادهای ژاپنی

دیوارهای این رستوران با توجه به ابعاد میزها طبقه بندی شده اند و در هر قسمت، نقاشی دیواری موجود بر روی دیوارهای چوبی به عنوان نقطه کانونی و توجه قرار دارد.

دکوراسیون داخلی رستوران با نمادهای ژاپنی

 

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه