لیگ جهانی موج سواری در پرتغال (EPA). یک موش سر خود را از سطل زباله ای در نیویورک بیرون آورده است. پارکی در هانوفر آلمان. کار روی دماغه بوئینگ 737 در واشنگتن، آمریکا. کشاورزان برنجکار در لالیتپور نپال. خشک کردن میوه عناب روی پشت بام خانه های روستایی در چین. ویترین یک جواهر فروشی در سنگاپور. بدون شرح. راننده ای در حال نظافت آینه کامیون رنگارنگ خود در چارسده، پاکستان. بدون شرح. گردآوری: بخش سرگرمیبیتوته.

تصاویر جذاب و دیدنی روز - پنجشنبه 29 مهر 95عکسهای جالب,عکسهای جذاب
لیگ جهانی موج سواری در پرتغال (EPA)
تصاویر دیدنی,تصاویر جالب
یک موش سر خود را از سطل زباله ای در نیویورک بیرون آورده است.
عکسهای جالب,تصاویر جالب
پارکی در هانوفر آلمان
عکسهای جذاب,تصاویر دیدنی
کار روی دماغه بوئینگ 737 در واشنگتن، آمریکا
عکسهای جالب,تصاویر دیدنی
کشاورزان برنجکار در لالیتپور نپال
عکسهای جالب,عکسهای جذاب
خشک کردن میوه عناب روی پشت بام خانه های روستایی در چین
تصاویر دیدنی,تصاویر جالب
ویترین یک جواهر فروشی در سنگاپور
عکسهای جالب,تصاویر جالب
بدون شرح
عکسهای جالب,تصاویر دیدنی
راننده ای در حال نظافت آینه کامیون رنگارنگ خود در چارسده، پاکستان
عکسهای جالب,تصاویر دیدنی
بدون شرح

گردآوری: بخش سرگرمیبیتوته

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه