تصاویر جالب و دیدنی نقاشی با شن

یکی از رسوم قدیمی بوداییان در تبت تصویر سازی و نقاشی با شن های رنگی است. راهبان بودایی برای خلق یک نقاشی شنی چندین روز وقت صرف می‌کنند و پس از اتمام نقاشی آن را از میان می‌برند تا به فانی و کوتاه بودن عمر اشاره کنند. اگر بپذیریم که زندگی کوتاه و فانی است، نقاشی شنی نمادی از این نوع تفکر پیرامون فلسفه حیات است.

 در طرح‌های نقاشی شنی راهبان تبتی، از فرم‌های ماندالا استفاده می‌شود. ماندالا در سانسکریت به معنی دایره است و در ادیان بودا و هندو به عنوان نمادی برای جهان هستی به کار می‌رود. طرح‌های ماندالا، دایره‌هایی نمادین برای تمرکز بر خویشتن و جستجو در درون انسان هستند.

 

تصاویر جالب و دیدنی نقاشی با شن

تصاویر جالب و دیدنی نقاشی با شن - تصویر 1

تصاویر جالب و دیدنی نقاشی با شن

تصاویر جالب و دیدنی نقاشی با شن - تصویر 2

تصاویر جالب و دیدنی نقاشی با شن

تصاویر جالب و دیدنی نقاشی با شن - تصویر 3

 

تصاویر جالب و دیدنی نقاشی با شن - تصویر 4

 

تصاویر جالب و دیدنی نقاشی با شن - تصویر 5

 

تصاویر جالب و دیدنی نقاشی با شن - تصویر 6

 

تصاویر جالب و دیدنی نقاشی با شن - تصویر 7

 

تصاویر جالب و دیدنی نقاشی با شن - تصویر 8

 

تصاویر جالب و دیدنی نقاشی با شن - تصویر 9

 

گردآوری:مجله اینترنتی دلگرم

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه