تصاوير ديدني از ترکیب جالب دست و نقاشی..!!

الکس سولیس هنرمند اهل شیکاگو با هنر عکاسی و نقاشی و ترکیب اونها با هم برای آموزش حروف انگلیسی به کودکان و درک بهتر اونها با استفاده از رنگ ها و شکلهای مختلف از حیوانات این کار را به خوبی انجام داده است و بسیار از این روش جالب استقبال شده که شما در ادامه تصاویر ترکیبی جالب دست و نقاشی رو مشاهده می کنید..

تصاوير ديدني از ترکیب جالب دست و نقاشی..!! - تصویر 1

تصاویر دیدنی از ترکیب جالب دست و نقاشی..!!

تصاوير ديدني از ترکیب جالب دست و نقاشی..!! - تصویر 2

تصاویر دیدنی از ترکیب جالب دست و نقاشی..!!

تصاوير ديدني از ترکیب جالب دست و نقاشی..!! - تصویر 3

تصاویر دیدنی از ترکیب جالب دست و نقاشی..!!

تصاوير ديدني از ترکیب جالب دست و نقاشی..!! - تصویر 4

تصاویر دیدنی از ترکیب جالب دست و نقاشی..!!

تصاوير ديدني از ترکیب جالب دست و نقاشی..!! - تصویر 5

تصاویر دیدنی از ترکیب جالب دست و نقاشی..!!

تصاوير ديدني از ترکیب جالب دست و نقاشی..!! - تصویر 6

تصاویر دیدنی از ترکیب جالب دست و نقاشی..!!

تصاوير ديدني از ترکیب جالب دست و نقاشی..!! - تصویر 7

تصاویر دیدنی از ترکیب جالب دست و نقاشی..!!

تصاوير ديدني از ترکیب جالب دست و نقاشی..!! - تصویر 8

تصاویر دیدنی از ترکیب جالب دست و نقاشی..!!

تصاوير ديدني از ترکیب جالب دست و نقاشی..!! - تصویر 9

تصاویر دیدنی از ترکیب جالب دست و نقاشی..!!

تصاوير ديدني از ترکیب جالب دست و نقاشی..!! - تصویر 10

تصاویر دیدنی از ترکیب جالب دست و نقاشی..!!

تصاوير ديدني از ترکیب جالب دست و نقاشی..!! - تصویر 11

تصاویر دیدنی از ترکیب جالب دست و نقاشی..!!

تصاوير ديدني از ترکیب جالب دست و نقاشی..!! - تصویر 12

تصاویر دیدنی از ترکیب جالب دست و نقاشی..!!

 


 

گردآوری:مجله اینترنتی دلگرم

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه