تشعیر

تصاویر پرندگان و حیوانات و گل و بوته درختان که در حاشیه کتاب‌ها به کار مى‌رفته به‌خصوص تصویر حیوانات را تشعیر گویند. این نوع طراحى زیبا و ظریف براى زیبا کردن و صفحه‌‌آرایى کتاب‌ها به‌کار مى‌رفته و بیشتر با رنگ طلایى و گاه از دو تا سه رنگ همراه طلا استفاده مى‌شده است. نمونهٔ ممتاز آن در قطعات مرقّع گلشن موجود در موزه هنرهاى تزئینى است.
اگر تابلویى به‌صورت تشعیر و طراحى شود که حیوان یا پرنده‌اى را در حال نزاع و درگیرى نشان دهد به آن اثر 'گرفت و گیر' گویند. 
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه