این کفش فقط برای شماست هنگام خرید کفش معمولا کفشی که کاملا مناسب و اندازه پا باشد به سختی پیدا می شود یا خیلی گران است. ویبرام، کفش ساز ایتالیایی که کفش های نظامی اش معروف هستند، با ساخت کفش Furoshiki راه حلی برای این مشکل یافته است. فروشیکی یک پارچه سنتی ژاپنی برای بسته بندی و حمل و نقل کالاست که اوایل برای بسته بندی و بردن لباس های خودشان به حمام عمومی از آن استفاده می کرده اند. کفش های فوروشیکی را ماسایا هاشیموتو، طراحی کرده و هیچ بندی ندارند در عوض به دور پا پیچیده و کاملا شکل پا را می گ ...

این کفش فقط برای شماست

این کفش فقط برای شماست هنگام خرید کفش معمولا کفشی که کاملا مناسب و اندازه پا باشد به سختی پیدا می شود یا خیلی گران است.

ویبرام، کفش ساز ایتالیایی که کفش های نظامی اش معروف هستند، با ساخت کفش Furoshiki راه حلی برای این مشکل یافته است.

فروشیکی یک پارچه سنتی ژاپنی برای بسته بندی و حمل و نقل کالاست که اوایل برای بسته بندی و بردن لباس های خودشان به حمام عمومی از آن استفاده می کرده اند.

کفش های فوروشیکی را ماسایا هاشیموتو، طراحی کرده و هیچ بندی ندارند در عوض به دور پا پیچیده و کاملا شکل پا را می گیرند. تصاویر این کفش را در مشاهده می کنید.

این کفش فقط برای شماست

این کفش فقط برای شماست

این کفش فقط برای شماست

این کفش فقط برای شماست

این کفش فقط برای شماست

این کفش فقط برای شماست

این کفش فقط برای شماست
این کفش فقط برای شماست
این کفش فقط برای شماست
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه